Hrană pentru bătrânii din Unitatea Medico-Socială Podu Iloaiei

Bătrânii din Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei au fost vizitaţi, luni, 14 ianuarie 2019, de o delegaţie de la Mănăstirea Hadâmbu din judeţul Iaşi. Cu acest prilej, s-a oferit o masă caldă pentru odihna sufletului schimonahului Serafim Bozariu.

La Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei a fost oficiată luni, 14 ianuarie 2019, slujba Parastasului pentru vrednicul de pomenire schimonah Searfim Bozariu. Aceasta a fost săvârşită de către arhimandritul Nicodim Gheorghiţă, stareţul Mănăstirii Hadâmbu, alături de un sobor de preoţi, cu prilejul împlinirii a 40 de zile de la mutarea la cer a părintelui Serafim. Au participat angajaţi ai instituţiei şi pacienţii internaţi în unitate. Pe lângă hrana pregătită cu acest prilej pentru cei 40 de beneficiari ai unităţii, s-au oferit pachete cu produse de panificaţie, fructe şi dulciuri. Oamenii ocrotiți de Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Podu Iloaiei au primit cu multă bucurie vizita arhimandritului Nicodim Gheorghiţă, pe care îl cunosc de mai mulţi ani datorită vizitelor misionare pe care le organizează. Arhimandritul Nicodim Gheorghiţă ne-a mărturisit că masa şi darurile au oferite pentru odihna sufletului schimonahului Serafim la împlinirea a 40 de zile de când a plecat la ceruri. În acelaşi timp, părintele stareţ a subliniat cât de importantă este grija pentru oamenii bătrâni şi bolnavi. Activitatea social-filantropică s-a încheiat cu mulţumirile aduse atât de angajaţii unităţii, cât şi de bolnavii care au beneficiat de agapa frăţească. (Constantin Ciofu)

 

About the Author

Hadambu
Author with 165 posts
More about Hadambu

Related Articles

Leave a Comment